ENGLISH
Kranjska cesta 4  bullet  SI-4240 Radovljica  bullet  Slovenija T: +386 (0)590 28 280   bullet    F: +386 (0)590 28 684  E: info@kz-consult.si
 
slika

Za naročnike, ki znotraj svoje organizacije nimajo zadostnih kadrovskih virov za načrtovanje in izvajanje projektov smo pripravili celovito ponudbo upravljanja projekta od zasnove Koncepta do njegovega Zaključka. Gre za zahtevnejše projekte investicijskega in storitvenega značaja (npr. projekti teritorialnega čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja INTERREG IV C, PROGRESS, ...). Pogodbeno razmerje sklenemo za daljši čas, v njem pa naročniku pomagamo prebroditi vse težave, ki se pojavljajo v posamezni fazi projekta. Pri tem se povsem prilagodimo posebnostim naročnika in po potrebi angažiramo dodatne strokovnjake za specifična področja.

Naša ponudba:

  • Preverjanje projektne ideje
  • Zasnova projekta in iskanje finančnih virov
  • Usklajevanje partnerjev
  • Vloga na razpise in izvedba razpisov javno - zasebnega partnerstva
  • Izdelava potrebne investicijske dokumentacije s CBA
  • Upravljanje manjših skladov znotraj projekta (RFO, SMP,..)
  • Organizacija za izvedbo in sodelovanje v projektni skupini
  • Poročanje sofinancerju
  • Zagon projekta - pomoč v prvem letu delovanja